Ana səhifə / Struktur

Struktur

  1. Rəhbərlik
  2. Mühasibat uçotu və təsərrüfat şöbəsi
  3. Balverən özül və eksperimental-istehsalat Faxralı Təcrübə şöbəsi
  4. Damazlıq işinin təşkili laboratoriyası
  5. Arıçılıq məhsullarının tədarükü və analizi laboratoriyası