Ana səhifə / Rəhbərlik

Rəhbərlik

RƏHBƏRLİK

Rəis

Allahverdi Kamıl oğlu Seyidov

     1958-ci il avqust ayının 4-də anadan olmuşdur.
1981-ci ildə S.Ağamalıoğlu adına «Şərəf Nişanı» ordenli Azərbay­can Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1982-1985-ci illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Bağçılıq və Subtropik Bit­­ki­lər İnstitutunun əyani aspirantı olmuşdur.
1986-cı ildən kənd təsər­rüfatı elmləri namizədi,  2006-cı ildən isə kənd təsərüffatı elmləri doktorudur.
Əkinçilik ET İnstitutu nəzdindəki aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktorluğu və elmlər doktorluğu Dissertasiya Şurasının  üzvüdür.
AZƏRBAYCAN  AQRAR  ELMİ jurnalının redaksiya heyətinin üzvü, “Arıçılıq” Mərkəzinin ELMİ XƏBƏRLƏRİ jurnalının baş redaktoru, on­larla tədris-metodiki əsərlərin elmi redaktorudur.
N.Gəncəvinin 870 illik yubileyinə həsr edilmiş «Tut ipəkqurdu genetik ehtiyat­la­rının milli kataloqu»  və «Tut ipəkqurdu genetik ehtiyatlarının kataloqu» albomlarının (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində) redaktoru və müəllifidir.
1975-ci ildə əmək fəaliyyətinə fəhlə kimi  Ermənistan Respublikasının Kalinino rayo­nu­nun Evli kənd sov­xo­zunda başlamışdır.
1985-1988-cı illərdə Azərbaycan Bağ­çı­lıq və Subtropik Bitkilər Elmi-Tədqiqat İnstitutunda kiçik elmi işçi, baş elmi işçi;

1988-1996-cı illərdə Azər­bay­can Kənd Təsər­rü­fatı Aka­demiyasında baş elmi işçi, laboratoriya müdiri və as­sis­tent;
2000-2010-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin müəllimi, elmi  katibi;

2010-2015-ci illərdə R.Hüseynov adına Azərbaycan ET İpəkçilik İnstitunun direktoru;
2016-cı ildən isə ARKT–nin Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat  İnstitutunun direktor müavini, Arıçılq Mərkəzinin rəisidir.

İki albomun, beş monoqrafiyanın, bir dərsliyin, iki dərs vəsaitinin, iki metodiki vəsaitin, iki metodiki tövsiyənin, iki fənn proqramının və səksən  elmi məqalə və tezislərin müəllifidir.
Arıçılığın  inkişafına dair  bey­nəl­xalq, respublika səviyyəli konfransların iştirakçısıdır.
2015 və 2016-cı illərdə “Arıçılığın inkişafına dair Azərbaycan-Türkiyə elmi əməkdaşlığı Toplantısı-I və II-nin” təşkilatçısıdır. Və eyni zamanda Azərbaycanda arıların süni mayalandırılmasının və Bozdağ Qafqaz arı cinsinin genofondunun Mərkəzdə toplanmasının təşəbbüskarıdır.
2009-cu ildə AR Təhsil Nazirliyinin «Azərbaycan Respublikasinin qabaqcil təhsil işçisi» döş nişanı,  2015-ci ildə isə AR Prezidentinin sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.
Ailəlidir. Bir övladı var.